КОЙ СМЕ НИЕ

предлага на своите клиенти високопроизводителни водородни системи.

Ни успя да усъвършенстваме технологията и нейната употреба чрез резонансната електролиза на газ, обработен с плазма и йонизиран, с високо съдържание на водород. Цялата система, от техническия дизайн до производството, е резултатът от изследвания, проведени от техниците на SOLUTIONS Hydrogen Systems. Устройството, инсталирано от квалифицирани техници, позволява намаляване на емисиите на замърсители, изхвърляни в атмосферата, особено "CO2", и значителни икономии на гориво или други газове.

Сериозност и честност са нашата мисия. Това не става само за предлагане на най-добрия продукт и обслужване на клиенти, но също така за отношение към клиентите и дистрибуторите, както заслужават да бъдат третирани. Разбираме, че тази индустрия бързо нараства, което ни мотивира да работим усилено, за да бъдем най-добри в това, което правим, и постоянно се стремим към начини за производство на икономична и ефективна енергия.